سین جیم ایرانگردی

آماده اید؟ پس شروع کنیم…
سین جیم یک بازی مهیج و آموزشی است که دانسته ها و قدرت تمرکز شما را به چالش می کشد. این بازی نسخه ی پیشرفته و حرفه ای بازی مشهور ده سوالی است. شما باید با پرسیدن حداکثر ده سوال کارت را حدس بزنید و آن را از آن خود کنید. البته تنها میتوانید سوالاتی بپرسید که پاسخ آنها با بله یا خیر باشد!