ترن هوایی دوطبقه

ترن هوایی دوطبقه ای اف تویز از کیفیت بالایی برخوردار است و در 4 طرح شخصیتی تولید و به صورت جور داخل کارتن قرار میگیرد.
ترن هوایی دوطبقه مناسب کودکان بالای 3 سال است.