روبیک تک جعبه خودرنگ

بازی مکعب روبیک آرمان فردا یک پازل مکانیکی است.
این روبیک تک جعبه از ۶ طرف دارای پیچ و فنر بوده و میزان نرمی آن قابل تنظیم است.

سفارش در واتساپ