هفت تیر فوم پران جعبه ای

تفنگ اسباب بازی هفت تیر فوم پران جعبه ای مناسب برای کودکان 3 سال به بالا می باشد. این تفنگ پلاستیکی کیفیت خوبی داشته و با تیر های فومی بی خطر سرگرمی مناسبی برای پسر بچه ها است.