هفت تیر فرفره ای کارتی

این محصول دارای چهار سری فرفره متفاوت (دو مخروطی شکل، دو پروانه ای) می باشد. یک سری این تفنگ، فرفره ای است که بر روی سطوح به چرخش در می آید، و سری دیگر آن فرفره ای است که پرواز میکند. کافی است ، سری را بر روی تفنگ قرار دهید، و آن را بچرخانید بعد از کشیدن ماشه فرفره به زیبایی شروع به حرکت می کند.

این محصول به صورت عمده و کارتنی به فروش می‌رسد.

استعلام قیمت و خرید